MATEMATIKA - 5
matematika za peti razred
zbirka potpuno riješenih
zadataka >>
MATEMATIKA - 6
matematika za šesti razred
zbirka potpuno riješenih
zadataka >>
MATEMATIKA - 7
priručnik za
samostalno učenje
za sedmi razred
 
MATEMATIKA - 8
matematika za osmi razred
 
MATEMATIKA - 1
matematika za prvi razred
srednje škole
priručnik za samostalno učenje >>
 
MATEMATIKA - 2
fizika za drugi razred
srednje škole
 
FIZIKA - 3
fizika za treći razred
srednje škole
 
NAUČITE SAMI
MATEMATIKU, FIZIKU i KEMIJU
PO ZBIRKAMA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA
-
 
PITAJTE PROFESORA
"DOBS-a"
MATEMATIKA
FIZIKA


Ako ne znate riješiti neki zadatak
iz školske zbirke pošaljite ga prof "DOBS-u"
možda on zna
više o tome .... ima ovdje

pitanja šaljite na
mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
sa napomenom da je za
prof."DOBS-a"

-
PRATITE nas i postavljajte pitanja
i preko:
-
DRŽAVNA MATURA MATEMATIKA
potpuno riješeni zadaci
VIŠA RAZINA 2013.-2012.
-
NIŽA RAZINA -2013.-2012.
-
MATEMATIKA viša i niža razina 2014.
-
OSNOVNA RAZINA MATEMATIKA -2013.-2012.
novo - POKLON
-
999 detaljno riješenih zadataka
za 1. srednje ( sve škole )
PDF-dokumenti
nalaze se ovdje >>>

novo:
Potpuno riješeni zadaci
po školskim zbirkana
MATEMATIKA - 1
MATEMATIKA - 2
MATEMATIKA - 3
MAT - 4
Matematika - 5 - peti razred osnovne šk.
Matematika - 7
Mat - 8
-
TRIGONOMETRIJSKE JEDNADŽBE
-

POKLON za početak
šk.godine
PLASTIFICIRANE MATEMATIČKE FORMULE
-
KAKO NARUČITI FORMULE ...
novo:

BESPLATNE video instrukcije
iz FIZIKE
po ŽUTOJ ZBIRCI
Fiz-1 , Fiz-2 , Fiz-3 , Fiz-4


-

FIZIKA
Prvi razred gimnazije
Fizika-1 po žutoj zbirci-PDF-
DETALJNO RIJEŠENI SVI ZADACI
PDF- dokument >>
IZ ŠKOLSKE ZBIRKE
MATEMATIKA -1-
PDF ogledni primjeri
-
više o tome >>
Prvi razred gimnazije
Zbirka potpuno riješenih zadataka Mat-1
po Dakić-Elezović
MATEMATIKA za 1. razred srednje škole - video
MATEMATIKA za - 1. razred - PDF srednje škole
-
Nejednadžbe - jednadžbe - PDF - Dakiću-Mat-1
-
Algebarski izrazi i razlomci - PDF - Dakiću-Mat-1
Zbirka potpuno riješenih zadataka Mat-2
po Dakić-Elezović
MATEMATIKA za 2. razred srednje škole - video

-
Mat-3 - zbirka potpuno riješenih zadataka:
TRIGONOMETRIJSKE jednadžbe ...

Za sve vas koji ove školske godine pohađate 1. razred srednje škole
-
pripremili smo:

DRUGI i TREĆI test iz MATEMATIKE- 1 - ALGEBARSKI IZRAZI
TEST - ALGEBARSKI IZRAZI
( ili drugi i treći pismeni ispit znanja iz ALGEBARSKIH IZRAZA)


Rješenja drugog i trećeg TESTA iz ALGEBARSKIH IZRAZA
-
PRVI test iz MATEMATIKE- 1 - POTENCIJE
TEST - POTENCIJE
( ili prvi pismeni ispit znanja iz POTENCIJA )


Rješenja prvog TESTA iz POTENCIJA

a
-
Besplatne instrukcije iz fizike po žutoj zbirci - potpuno riješeni zadaci iz školskih zbirki iz FIZIKE
-
Besplatne instrukcije iz matematike - video instrukcije - potpuno riješeni zadaci iz školskih zbirki
-

MATEMATIKA na DRŽAVNOJ MATURI - 2013. svi rokovi
rješenja su ovdje >>
  MATEMATIKA - 5 - zbirka detaljno riješenih zadataka - priručnik za samostalno učenje ...
-Matematika 5- zbirka potpuno riješenih testova za peti razred >>>
-
MATEMATIKA - 6 - zbirka detaljno riješenih zadataka - priručnik za samostalno učenje ...
Matematika 6 - zbirka potpuno riješenih testova za šesti razred >>>
-
MATEMATIKA - 7 - zbirka detaljno riješenih zadataka - priručnik za samostalno učenje ...
Matematika 7 - zbirka potpuno riješenih testova za sedmi razred >>>
-
MATEMATIKA - 8 - zbirka detaljno riješenih zadataka - priručnik za samostalno učenje ...
 
 
FIZIKA - 7
fizika za sedmi razred
 
FIZIKA - 8
fizika za osmi razred
 
FIZIKA - 1
fizika za prvi razred
srednje škole
 
FIZIKA - 2
fizika za drugi razred
srednje škole
 
FIZIKA - 3
fizika za treći razred
srednje škole
 
     


   
  trebate instrukcije:
ing. matematike sa 25 godina radnog iskustva !!!!
   
  matematika-fizika-kemija - instruktori sa 25 godina profesionalnog iskustva
Mladen - matematika
Ivana - fizika - kemija - matematika -098-237-534
   
Memento iz matematike - besplatne matematičke formule za sve razrede srednje škole ...
   
  Pedagoška radionica i učionica za matematiku i statistiku ...
   
zbirka zadataka:
Matematika 7 - instrukcije-repeticije - univerzalna zbirka potpuno riješenih zadataka za samostalno učenje za sedmi razred svih osnovnih škola !
zbirka zadataka:
Matematika 8 - instrukcije-repeticije - univerzalna zbirka potpuno riješenih zadataka za samostalno učenje za osmi razred svih osnovnih škola !
 
zbirka zadataka:
Fizika 7 - instrukcije-repeticije - univerzalna zbirka potpuno riješenih zadataka za samostalno učenje - fizika-7 na youTube
 
zbirka zadataka:
Fizika 8 - instrukcije-repeticije - univerzalna zbirka potpuno riješenih zadataka za samostalno učenje - fizika-8 na youTube
 
  -
  -
  -
  -
BESPLATNE VIDEO INSTRUKCIJE iz MATEMATIKE
 
YOU-TUBE - video poduka !

-
  -
MATEMATIKA za 1. razred srednje škole
-
MATEMATIKA za 2. razred srednje škole
-
MATEMATIKA za 3. razred srednje škole
-
MATEMATIKA za 4. razred srednje škole
-
  -
  -novo:
NAGRADNA igra ili NAGRADNO PITANJE

koje je točno rješenje ovog zadatka

pitanje je postavljeno
u ovom VIDEU >>
odgovore šaljite na
mail:mim-sraga@zg.htnet.hr
SVI KOJI TOČNO ODGOVORE
NA POKLON DOBIJU
PLASTIFICIRANE MATEMATIČKE FORMULE
  -
  -
  -
-zbirke zadataka :
Instrukcije iz matematike za osmi razred - MATEMATIKA - 8 - zbirka potpuno riješenih zadataka
-
Instrukcije iz matematike za sedmi razred - MATEMATIKA - 7 - zbirka potpuno riješenih zadataka

-
Instrukcije iz matematike za prvi razred srednje škole- MATEMATIKA - 1 - zbirka zadataka
-
Instrukcije iz matematike za drugi razred srednje škole- MATEMATIKA - 2 - zbirka zadataka
-
VIDEO instrukcije iz matematike
-
Online instrukcije iz matematike
-
Web instrukcije iz matematike
-
Besplatne video instrukcije iz fizike , matematike i kemije
-
Odgoviri i pitanja kod profesora "DOBS-a"
-
Matematičke formule i njihova primjena - besplatni - math-memo
-
Besplatne matematičke formule i njihova primjena - math memo
-
Besplatne instrukcije iz fizike po žutoj zbirci - potpuno riješeni zadaci iz školskih zbirki iz FIZIKE
-
Besplatne instrukcije iz matematike - video instrukcije - potpuno riješeni zadaci iz školskih zbirki
-
Instrukcije iz matematike za drugi razred srednje škole- MATEMATIKA - 2 - zbirka potpuno riješenih zadataka
-
Instrukcije iz matematike za prvi razred srednje škole- MATEMATIKA - 1 - zbirka potpuno riješenih zadataka

Matematika - 1 - zbirka potpuno riješenih zadataka iz: Algebarski izrazi i algebarski razlomci

RASTAVLJANJE na FAKTORE

Matematika - 1 - zbirka potpuno riješenih zadataka iz: KOORDINATNI SUSTAV U RAVNINI


Matematika - 1 - zbirka potpuno riješenih zadataka iz: LINEARNA FUNKCIJA

Matematika - 1 - zbirka potpuno riješenih zadataka iz: ANALITIČKA GEOMETRIJA


Matematika - 2 - zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka za drugi razred gimnazije
, za drugi razred svih tehničkih škola , za sve ostale škole ...

TRIGONOMETRIJA PRAVOKUTNOG TROKUTA
- Matematika - 2 - zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka za drugi razred gimnazije , za drugi razred svih tehničkih škola , za sve ostale škole ...

Inicijalni test iz matematike za prvi razred gimnazije , tehničke škole i svih ostališ srednjih škola - test BR.1.


Matematika - 8

Matematika - 7

Matematika - 6
IKOLINU !
-

vratite prijemene ispite na tehničke fakultete i PMF što prije !

-
NOVO - 07.mj.2012.
INICIJALNI TESTOVI iz MATEMATIKE
za početak šk.godine 2012./13.

su OVDJE >>>
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  --
  -
  -
 

kladivo

  cos(2x)
sin(3x)
sin(2x)
  1. - 2. - 3. - 4. - 5. 6. - 7. -